Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2020

Treść

Zarządzenie nr 31

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2019 r. i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy za 2019 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Czernica

Zarządzenie nr 32

w sprawie przyjęcia regulaminu akcji sterylizacji kotek w roku 2020, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Czernica

Zarządzenie nr 28

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Łany, gmina Czernica

Zarządzenie nr 26

w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z placów zabaw, boisk sportowych oraz orlików znajdujących się na terenie Gminy Czernica

Zarządzenie nr 23

w sprawie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie infekcji koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 w Urzędzie Gminy Czernica

Zarządzenie nr 22

w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy Czernica oraz jednostek organizacyjnych Gminy Czernica dla bezpośredniej obsługi interesantów

Zarządzenie nr 21

w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Czernica w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 18

w sprawie określenia odpłatności i zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Czernica na cele niezwiązane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg