Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2020

Treść

Zarządzenie nr 70

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czernica

Zarządzenie nr 67

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Świadczenie na terenie Gminy Czernica usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

Zarządzenie nr 69

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (w skrócie PPK) w Gminie Czernica

Zarządzenie nr 65

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (w skrócie PPK) w Urzędzie Gminy Czernica

Zarządzenie nr 62

zmieniające zarządzenie Nr 0050.54.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Czernica

Zarządzenie nr 58

w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. szacowania szkód powstałych w gospodarstwie domowym na terenie gminy Czernica wskutek opadów deszczu w czerwcu 2020 r.

Zarządzenie nr 51

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy