Przejdź do stopki

Ochrona przeciwpożarowa

Treść

OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA
Wypełniając obowiązek wynikający z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967),
która wprowadziła m.in. zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym poprzez
dodanie ust. 5 do art. 3 tej ustawy, informuję, o konieczności przeprowadzania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 poz. 869 ze zm.).


Wójt Gminy Czernica
/-/ Włodzimierz Chlebosz