Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2024

Treść

Zarządzenie Nr 0050.84.2024

w sprawie powołania Komisji Wyborczej sołectwa Ratowice do przeprowadzenia i sporządzenia protokołu z wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Ratowice

.Zarządznie Nr 0050.83.2024

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.8.2024 Wójta Gminy Czernica z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 W 2024 roku

Zarządzenie Nr 0050.81.2024

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.10.2024 Wójta Gminy Czernica z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2024 roku

Zarządzenie Nr 0050.80.2024

w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Ratowicach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Czernica zarządzonych na dzień 14 lipca 2024 r.

Zarządzenie Nr 0050.79.2024

w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czernica w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

Zarządzenie Nr 0050.74.2024

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.10.2024 Wójta Gminy Czernica z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2024 roku

Zarządzenie nr 0050.69.2024

zmieniające Zarządzenie nr 0050.65.2024 Wójta Gminy Czernica z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Czernica w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zarządzenie nr 0050.67.2024

w sprawie powołania Komisji Wyborczej sołectwa Czernica do przeprowadzenia i sporządzenia protokołu z wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Czernica