Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2022

Treść

Zarządzenie Nr 0050.148.2022

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.104.2022 Wójta Gminy Czernica z dnia 23 września 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

Zarządzenie Nr 0050.147.2022

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Czernica z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Zarządzenie Nr 0050.144.2022

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Czernica z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Zarządzenie nr 0050.140.2022

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Czernica z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Zarządzenie Nr 0050.138.2022

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.104.2022 Wójta Gminy Czernica z dnia 23 września 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

Zarządzenie Nr 0050.135.2022

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży paliwa stałego nabytego przez gminę w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych na terenie Gminy Czernica

Zarządzenie Nr 0050.131.2022

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Czernica z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy