Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2023

Treść

Zarządzenie Nr 0050.134.2023

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. 311/6 w Dobrzykowicach, stanowiącej własność Gminy Czernica

Zarządzenie nr 0050.132.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2023 roku

Zarządzenie Nr 0050.127.2023

w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Czernica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 0050.126.2023

w sprawie powołania Komisji do negocjacji wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne, które przeszły na własność Gminy Czernica

Zarządzenie Nr 0050.125.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2023 roku

Zarządzenie Nr 0050.121.2023

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowych niezabudowanych, dz.211/21, 211/32, 211/36, 211/23 w Czernicy, stanowiących własność Gminy Czernica.

Zarządzenie Nr 0050.119.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2023 roku