Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2023

Treść

Zarządzenie Nr 0050.40.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 050.5.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

Zarządzenie Nr 0050.37.2023

zmieniające zarządzenie Nr 0050.31.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ratowicach

Zarządzenie Nr 0050.36.2023

zmieniające zarządzenie Nr 0050.30.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach

Zarządzenie Nr 0050.35.2023

zmieniające zarządzenie Nr 0050.29.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Czernicy

Zarządzenie Nr 0050.28.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2023 roku

Zarządzenie Nr 0050.24.2023

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2023

Zarządzenie Nr 0050.23.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2023 roku

Zarządzenie Nr 0050.1.2023

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok