Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2023

Treść

Zarządzenie Nr 0050.179.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.5.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

Zarządzenie Nr 0050.178.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2023 roku

Zarządzenie nr 0050.171.2023

w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego w budynku mieszkalnym w miejscowości Dobrzykowice

Zarządzenie Nr 0050.169.2023

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łany (obszar centralno-zachodni), gmina Czernica, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zarządzenie Nr 0050.167.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2023 roku