Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2014

Treść

Zarządzenie nr 136

w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie nr 134

w sprawie zamiany Zarządzenia nr 0050.132.2014 Wójta Gminy Czernica z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych...

Zarządzenie nr 130

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót wykonanych przy zadaniu "modernizacja ul. Jabłoniowej i przebudowa drogi...

Zarządzenie nr 128

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego pn. "Centrum Organizacji Pozarządowych"...

Zarządzenie nr 126

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych, związanych z przebudowa oczyszczalni ścieków na węzeł przerzutowy do sieci miejskiej Wrocławia w Kamieńcu Wrocławskim

Zarządzenie nr 125

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 124

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 123

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 122

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 121

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót prowadzonych przy zadaniu "Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kanałowej

Zarządzenie nr 116

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót prowadzonych przy zadaniu "budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Morelowej