Przejdź do stopki

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia

Treść

O Planie Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia
Plan Zrównoważonej Mobilności to długoterminowa strategia, która ma zapewnić zbilansowany rozwój wszystkich środków transportu. Obejmuje on wszystkie formy przemieszczania ludzi i towarów oraz powiązania między transportem i zagospodarowaniem przestrzennym z uwzględnieniem kwestii infrastrukturalnych, środowiskowych, organizacyjnych i operacyjnych.

PZM MOFW

Streszczenie

Załącznik A – Macierz rekomendacji

Załącznik B – Podział MOFW na obszary interwencji

Załącznik nr 1 do podsumowania prognozy

Informacja dotycząca procedury przyjęcia PZM MOFW

Prognoza oddziaływania na środowisko PZM MOFW

Podsumowanie Prognoza procedura SOOS PZM MOFW

Kierunki rozwoju elementów zrównoważonej mobilności w gminie Czernica