Przejdź do treści Przejdź do stopki

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych

    wyświetleń: 352

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) (POBIERZ)

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)(POBIERZ)

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) (POBIERZ)

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień publicznych (POBIERZ)

 

Regulamin świadczenia usług dla użytkowników aplikacji mobilnych wydanych przez Gminę Czernica (Pobierz)
 

Klauzula informacyja w zakresie przeprowadzenia dyskusji publicznych za pomocą środków porozumiewania się na odległość (POBIERZ)