Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2020

Treść

Zarządzenie nr 92

w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności oraz zespołu roboczego ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej

Zarządzenie nr 89

w sprawie powołania zespołu do spraw sprawdzania i opiniowania wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie dotychczasowych nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych na terenie Gminy Czernica w ramach dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czernica

Zarządzenie nr 87

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie nr 85

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Świadczenie na terenie Gminy Czernica usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa - edycja 2020"

Zarządzenie nr 81

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 80

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 79

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 78

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 77

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 76

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 75

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego