Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2020

Treść

Zarządzenie nr 53

w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Czernica w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 48

w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.26.2020 Wójta Gminy Czernica z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z placów zabaw, boisk sportowych oraz orlików znajdujących się na terenie Gminy Czernica

Zarządzenie nr 45

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klasy czwartej oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim

Zarządzenie nr 44

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czernica

Zarządzenie nr 42

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy za 2019 rok

Zarządzenie nr 36

w sprawie zmiany Zarządzenie nr 0050.96.2016 Wójta Gminy Czernic z dnia 10.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Czernica i jej jednostkach podległych

Zarządzenie nr 35

zmieniające zarządzenie nr.0050.22.2026 Wójta Gminy Czernica z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Czernica

Zarządzenie nr 34

zmieniające zarządzenie nr 00.50.114.2018 Wójta Gminy Czernica z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Czernica