Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2008

Treść

Zarządzenie nr 79

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej i nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Jeszkowice przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 72

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej

Zarządzenie nr 71

w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Urzędu Gminy Czernica za szczególne osiągnięcia w pracy w 2008 roku