Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2013

Treść

Zarządzenie nr 121

w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy Czernica

Zarządzenie nr 120

w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budzetowej

Zarządzenie nr 119

w sprawie zmiany zarzadzenia nr 0050.15.2012 wójta Gminy Czernica z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Czernica

Zarządzenie nr 118

w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.106.2013 z dnia 11.12.2013 o powołaniu Jednostki Realizującej Projekt, zmianie ulega nazwa projektu

Zarządzenie nr 117

w sprawie zmiany zarządzenie nr 0050.105.2013 z dnia 6.12.2013 o powołaniu pełnomocnika ds. realizacji projektu, zmianie ulega nazwa Projektu

Zarządzenie nr 116

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przy zadaniu "Budowa oświetlenia drogowego ulicy na działkach nr 429, 386/14, 378/ 377/4 w Gajkowie, gmin Czernica

Zarządzenie nr 115

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót prowadzonych przy zadaniu" Budowa oświetlenia drogowego na działce nr 105 w Nadolicach Małych i na działce nr 165 w Krzykowie Gmina Czernica

Zarządzenie nr 113

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z remontem przyziemia budynku mieszczącego Klub środowiskowy Kuźnia w Kamieńcu Wrocławskim

Zarządzenie nr 100

w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego instrukcji gospodarki majątkiem trwałym oraz protokołu przyjęcia środków trwałych

Zarządzenie nr 106

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn.: "Budowa węzła kanalizacyjnego gminy Czernica pełniącego funkcję punktu przerzutu ścieków do Wrocławia".

Zarządzenie nr 105

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO - Measure Authorising Officer) pn.: Budowa węzła kanalizacyjnego gminy Czernica pełniącego funkcję punktu przerzutu ścieków do Wrocławia".