Przejdź do stopki

Konsultacje

Treść


KONSULTACJE SPOŁECZNE PLANU TRANSPORTOWEGO


Wójt Gminy Czernica informuje, iż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1867 ze zm.), w dniach od 1 września do 22 września 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące planu transportowego (komunikacji autobusowej) dla Gminy Czernica na lata 2017-2022.

Projekt planu transportowego dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica (w godzinach pracy Urzędu), oraz na stronie internetowej BIP pod adresem: http://bip.czernica.pl, w zakładce „Konsultacje”.

Opinie i uwagi dotyczące projektu planu transportowego można składać, wyłącznie w formie pisemnej, na formularzu dostępnym tutaj, w sekretariacie Urzędu Gminy lub u sołtysów. 

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:
-    drogą elektroniczną na adres e-mailowy: czernica@czernica.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne PT”
-    drogą korespondencyjną na adres: 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3  (liczy się data wpływu)
-    bezpośrednio w Urzędzie Gminy Czernica (55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3), pok. nr 1 – Kancelaria ogólna, w godzinach pracy Urzędu,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2017 r.


- link do planu transportowego
 

                                                                                 Zastępca Wójta Gminy Czernica

                                                                                            Andrzej Czech