Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2018

Treść

Zarządzenie nr 95

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie nr 91

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050.70.2018 Wójta Gminy Czermnica z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica

Zarządzenie nr 89

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ratowicach

Zarządzenie nr 86

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 85

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 84

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 83

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 82

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 81

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się awans na stopień nauczyciela mianowanego