Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2018

Treść

Zarządzenie nr 36

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy

Zarządzenie nr 34

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy

Zarządzenie nr 31

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Czernica

Zarządzenie nr 30

w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej ds. najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czernica

Zarządzenie nr 27

w sprawie planu i zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, prowadzonych przez Gminę Czernica w roku 2018

Zarządzenie nr 26

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim

Zarządzenie nr 21

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Czernica