Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2018

Treść

Zarządzenie nr 59

w sprawie powołania Komisji do negocjacji wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne, które przeszły na własność Gminy Czernica

Zarządzenie nr 49

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy za 2017 rok

Zarządzenie nr 53

w sprawie wniesienia do spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach aportu w postaci nieruchomości

Zarządzenie nr 52

w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.61.2016 dotyczącego wysokości cen i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Czernica

Zarządzenie nr 48

w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Czernica Nr0050.48.2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Czernica, zawieranych na okres do trzech lat.

Zarządzenie nr 42

w sprawie przyjęcia regulaminu sterylizacji kotek w roku 2018 których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Czernica