Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2018

Treść

Zarządzenie nr 119

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy Czernica według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 122

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ...

Zarządzenie nr 118

w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.112.2018 Wójta Gminy Czernica z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia raz w ciągu 4 lat inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy Czernica w roku 2018 oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 112

w sprawie przeprowadzenia raz w ciągu 4 lat inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy Czernica w roku 2018 oraz powołania Komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 111

w sprawie ustanowienia operatorów obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Czernica

Zarządzenie nr 101

w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.96.2018 Wójta Gminy Czernica z dnia 10.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Czernica i jej jednostkach podległych