Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2015

Treść

Zarządzenie nr 13

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy z tytułu przypadających świąt w soboty w 2015 roku tj. 15.08.2015 r. i 26.12.2015 r.

Zarządzenie nr 12

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

Zarządzenie nr 11

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w granicach działek o numerach 354/4, 354/157, 345/158, 354/161, 354/187, 354/188, obręb Dobrzykowice, gmina Czernica, powiat wrocławski o powierzchni ogółem 0,6938 ha

Zarządzenie nr 10

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

Zarządzenie nr 9

w sprawie zamiany zarządzenie nr 0050.12.2014 Wójta Gminy Czernica z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznego oddziału przedszkolnego, publicznej szkoły i wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum

Zarządzenie nr 6

w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.120.2014 Wójta Gminy Czernica z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy