Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2015

Treść

Zarządzenie nr 102

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gmina za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie nr 103

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016

Zarządzenie nr 101

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Czernica referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie nr 99

w sprawie powołania komisji przetargowej dot. oferty na zadanie Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - podniesienie terenu

Zarządzenie nr 98

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dot. zadania Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Czernica i Wrocławia

Zarządzenie nr 96

w sprawie ustanowienia operatorów obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Czernica

Zarządzenie nr 89

w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. szacowania szkód powstałych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Czernica wskutek burz i towarzyszącego im silnego wiatru w lipcu 2015 r.