Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2015

Treść

Zarządzenie nr 126

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ...

Zarządzenie nr 123

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Projektu wykonawczego Zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach"

Zarządzenie nr 120

w sprawie ustanowienia operatorów obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Czernica, w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmy Rzeczypospolitej Polskiej i senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie nr 119

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmy Rzeczypospolitej Polskiej i senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie nr 118

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Czernica wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie nr 115

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach