Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2019

Treść

Zarządzenie nr 49

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy za 2018 rok

Zarządzenie nr 48

w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.11.2016 Wójta Gminy Czernica z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur lokowania wolnych środków budżetu Gminy Czernica na rachunku bankowym w innych bankach niż w banku prowadzącym bankową obsługę budżetu

Zarządzenie nr 44

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czernica

Zarządzenie nr 43

w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Czernica w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.