Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2019

Treść

Zarządzenie nr 76

w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie nr 72

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie nr 70

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 69

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 68

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 67

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 66

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 60

w sprawie uchylenia Zarządzenie nr 00.50.54.2019 Wójta Gminy Czernica z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok

Zarządzenie nr 58

w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej ds. najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czernica