Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2017

Treść

Zarządzenie nr 118

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Zarządzenie nr 113

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy Czernica według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Zarządzenie nr 106

w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów, do nowotworzonych oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej i. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Dobrzykowicach

Zarządzenie nr 95

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej