Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2013

Treść

Zarządzenie nr 81

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa oświetlenia drogowego ulicy Spacerowej w Ratowicach

Zarządzenie nr 80

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót wykonanych przy zadaniu "Modernizacja ul. Stawowej w Nadolicach Wielkich"

Zarządzenie nr 77

w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie wsi Jeszkowice do zasobów Gminy Czernica

Zarządzenie nr 75

w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie nr 76

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Sukcesywna dostawa oleju opałowego

Zarządzenie nr 67

w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica, wykorzystania rezerwy ogólnej i celowej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafiami klasyfikacji budzetowej

Zarządzenie nr 73

w sprawie obowiązku uzyskania indywidualnych zezwoleń na użytkowanie świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim

Zarządzenie nr 72

w sprawie powołania komisji przetargowej ..... na zadanie pn. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim

Zarządzenie nr 71

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie budowa oświetlenia drogowego ulicy Leśnej w Dobrzykowicach w ramach operacji pn." Budowa oświetlenia ulicznego...

Zarządzenie nr 70

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa oświetlenia drogowego odcinka ulicy Polnej w Gajkowie...

Zarządzenie nr 69

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na węzeł przerzutowy do kanalizacji miejskiej Wrocławia

Zarządzenie nr 68

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie budowa oświetlenia drogowego ulicy Torowej w Kamieńcu Wrocławskim w ramach...

Zarządzenie nr 66

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu...

Zarządzenie nr 65

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu...

Zarządzenie nr 64

w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu...

Zarządzenie nr 51

w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przeznaczonych Gminie Czernica, wykorzystania rezerwy ogólnej i celowej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie nr 56

w sprawie zmiany zarządzenia nr 7 2011 Wójta Gminy Czernica z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej