Przejdź do stopki

Sprzedaż nieruchomości 2023

Treść

Działki nr 211/21, 211/23, 211/32, 211/36 obręb Czernica pod lokalizację przedszkola publicznego - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

zakończony

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 334 ze zm ) informuję, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania we wieczyste użytkowanie na okres 99 lat. Wykaz został podany