Przejdź do stopki

Działki nr 211/21, 211/23, 211/32, 211/36 obręb Czernica pod lokalizację przedszkola publicznego - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

Treść

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 334 ze zm ) informuję, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania we wieczyste użytkowanie na okres 99 lat. Wykaz został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy Czernica: www.czernica.pl

  • Status przetargu
    zakończony

Pliki do pobrania

zarządzenie nr 0050.54.2023.pdf 56.41 KB
decyzja.pdf 359.25 KB
decyzja ICP_mapka.pdf 216.38 KB