Przejdź do stopki

Zapytania ofertowe 2016

Treść

Wykonanie aktualizacji dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej i Wielkiej w 3 etapach oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie całego procesu realizacji inwestycji

zakończony

    Zamawiajacy informuję, że w zwwiązku z ujawnieniem faktu, iż umowa z dnia 9 stycznia 2006 roku nr 01/342/UG/2006 z wykonawcą KANWOD Wartalscy S.C. z siedzibą w Miłoszycach przy ul. Długiej 4 nie przeniosła praw autorskich do "Dokumentacji projektoro-kosztorysowej ka