Przejdź do stopki

Sprzedaż nieruchomości 2022

Treść

Działka 19/3 Nadolice Małe - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

zakończony

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), informuję, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz został podany do publicznej wiadomości poprz