Przejdź do stopki

Sprzedaż nieruchomości 2023

Treść

Lokal mieszkalny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położony przy ul. Wrocławskiej 40/5 w Chrząstawie Wielkiej - wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

zakończony

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), informuję, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz został podany do publicznej wiadomości

Udział wynoszący 2712/10000 części w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Jelczańskiej 5 (niesamodzielny lokal użytkowy) w Jeszkowicach - wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

zakończony

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), informuję, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz został podany do publicznej wiadomośc