Przejdź do stopki

Sprzedaż nieruchomości 2021

Treść

Działka nr 291/8 w Dobrzykowicach pod teren zabudowy usługowej i działka nr 225/84 w Wojnowicach pod zabudowę jednorodzinną - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

zakończony

  Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), informuję, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz został podany do publiczne