Przejdź do stopki

Lokal mieszkalny w Czernicy - sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Treść

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 334), informuję, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Czernica: www.czernica.pl

  • Status przetargu
    zakończony

Pliki do pobrania

zarządzenie 0050.72.2023.pdf 47.96 KB