Przejdź do stopki

Zamówienia publiczne 2023

Treść

Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ZS - P w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica wraz z koncepcją zagospodarowania terenu, przyłączami oraz drogą dojazdową i obsługą komunikacyjną do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

nowy

Postępowanie konkursowe prowadzone jest na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/703365 Dokumentacja oraz informacje o konkursie zamieszczane będą  na stronie internetowej prowadzonego konkursu: https://platformazakupowa.pl/transakcja/703365