Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2008

Treść

Zarządzenie nr 19

w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Czernicy

Zarządzenie nr 16

w sprawie upoważnienia kierownika GOPS do podpisywania dokumentów związanych z dofinansowaniem realizacji projektów

Zarządzenie nr 11

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej w Czernicy w roku 2008

Zarządzenie nr 8

w sprawie powołania Komisji do negocjacji wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne