Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2008

Treść

Zarządzenie nr 54

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Mała

Zarządzenie nr 53

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Wielka

Zarządzenie nr 48

w sprawie upoważnienia kierownika GOPS w Czernicy do prowadzenia wywiadua limentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego u dłużnika aliemantacyjnego

Zarządzenie nr 45

w sprawie upoważnienia kierownika GOPS do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji