Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2008

Treść

Zarządzenie nr 32

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Czernicy

Zarządzenie nr 31

w sprawie uruchomienia monitoringu proaktywnego i reaktywnego sieci teleinformatycznej na terenie Urzędu Gminy Czernica

Zarządzenie nr 29

w sprawie podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej