Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2014

Treść

Zarządzenie nr 9

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

Zarządzenie nr 6

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych na sprzedaż w drodze przetargowej

Zarządzenie nr 5

w sprawie zmiany kwot dotacji celowej przyznanych Gminie Czernica uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie nr 4

w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Czernica nr 0050.114 2013 dot. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Czernica w 2014 r.

Zarządzenie nr 3

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ogłoszonego z dniem 18 grudnia 2013 r. zarządzeniem Wójta Gminy Czernica nr 00050.114.2013r.

Zarządzenie nr 1

w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w szkołach i placówkach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernica