Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2014

Treść

Zarządzenie nr 118

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie nr 117

w sprawie powołania komisji przeprowadzenia odbioru robót prowadzonych przy zadaniu "Budowa oświetlenia drogowego ulicy słonecznej (dz. nr 17/7 ) w Krzykowie gmina Czernica"

Zarządzenie nr 110 i 100A

w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica, uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy

Zarządzenie nr 113

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych...

Zarządzenie nr 114

w sprawie ustanowienia operatorów obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Czernica...

Zarządzenie nr 112

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowych na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarządzenie nr 108

w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy

Zarządzenie nr 107

w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za korzystanie z energii elektrycznej i wody w trakcie wynajmu i użyczania świetlic wiejskich Gminy Czernica

Zarządzenie nr 102

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót wykonanych przy zadaniu" Modernizacja ul. Poprzecznej i Bocznej w Nadolicach Wielkich"