Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2014

Treść

Zarządzenie nr 63

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa instalacji grzewczej i budowa instalacji gazowej w ramach termomodernizacji Przedszkola Publicznego w Czernicy

Zarządzenie nr 59

w sprawie ogłoszenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi aktu prawa miejscowego - projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółów kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Zarządzenie nr 66

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Sukcesywna dostawa kruszywa

Zarządzenie nr 62

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót wykonanych przy zadaniu "Modernizacja ul. Głównej w Gajkowie"

Zarządzenie nr 55

w sprawie zmiany zarządzenie ne 126/2007 z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Gminy Czernica

Zarządzenie nr 54

w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie nr 56

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Czernicy

Zarządzenie nr 49

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - samodzielnego lokalu mieszkaniowego

Zarządzenie nr 48

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 97,11 m2 położonego przy ul. Polnej 50 we wsi Kamieniec Wrocławski