Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2011

Treść

Zarządzenie nr 32/2011

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót budowlanych, wykonanych w budynku położonym w czernicy przy ul. Wrocławskiej 78 w latach 2009-2010

Zarządzenie nr 25/2011

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu "Działań aktywizujących społeczność...

Zarządzenie nr 27/2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Wojnowic w granicach działki nr 413/3 o pow. 563 m2

Zarządzenie nr 26/2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Wojnowice w granicach działki nr 14/2 o pow. 1143 m2.