Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2011

Treść

Zarządzenie nr 112/2011

w sprawie zatwierdzenia Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Gminy Czernica

Zarządzenie nr 110/2011

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Czernica wprowadzonego Zarządzeniem nr 100/2010 Wójta Gminy Czernica z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Czernica.

Zarządzenie nr 107/2011

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z remontem budynku mieszkalnego w Kamieńcu Wrocławskim

Zarządzenie nr 105/2011

w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica, uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu Gminy oraz przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zarządzenie nr 102/2011

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Wojnowicach - etap II

Zarządzenie nr 99/2011

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia i odbioru robót prowadzonych przy zadaniu " Budowa oświetlenia drogowego na działkach 182/12, 172/16, 172/18, 171/18, 536/2, 536, 536 w Czernicy"

Zarządzenie nr 97/2011

zmiany kwot dotacji celowych przeznaczonych Gminie Czernica oraz przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie nr 95/2011

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

Zarządzenie nr 93/2011

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej