Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2011

Treść

Zarządzenie nr 92/2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Krzyków w granicach działki nr 2/5 o powierzchni 0.01 ha

Zarządzenie nr 91/2011

w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica oraz przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie nr 89/2011

w sprawie przreznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w obrębie Chrząstawa Mała w granicach działki nr 272/1 o pow. 1500 m2

Zarządzenie nr 88/2011

w sprawie kwot dotacji celowych przyznawanych Gminie Czernica oraz przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie nr 87/2011

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót wykonanych przy zadaniu " Budowa oświetlenia drogowego Ulicy Cichy Kącik...

Zarządzenie nr 86/2011

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót wykonanych przy zadaniu "modernizacja ulicy Polnej w Ratowicach, Gmina Czernica"