Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2011

Treść

Zarządzenie nr 70/2011

w sprawie rozpoczęcia prac związanych z wdrożeniem Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK) w Urzędzie Gminy Czernica

Zarządzenie nr 69/2011

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

Zarządzenie nr 68/2011

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

Zarządzenie nr 58/2011

w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej