Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2022

Treść

Zarządzenie Nr 0050.60.2022

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Czernica z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Zarządzenie Nr 0050.57.2022

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Nadolice Małe i Nadolice Wielkie, gmina Czernica

Zarządzenie Nr 0050.56.2022

w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Czernica z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Zarządzenie Nr 0050.54.2022

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim

Zarządzenie Nr 0050.50.2022

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Czernica z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Zarządzenie Nr 0050.48.2022

w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Zarządzenie Nr 0050.46.2022

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.30.2022 Wójta Gminy Czernica z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 0050.43.2022

w sprawie określenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Czernica