Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2022

Treść

Zarządzenie Nr 0050.68.2022

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Czernica z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, a w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Zarządzenie Nr 0050.62.2022

w sprawie zamiany Zarządzenia nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Czernica z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Zarządzenie Nr 0050.60.2022

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Czernica z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Zarządzenie Nr 0050.57.2022

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Nadolice Małe i Nadolice Wielkie, gmina Czernica

Zarządzenie Nr 0050.56.2022

w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Czernica z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Zarządzenie Nr 0050.54.2022

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim

Zarządzenie Nr 0050.50.2022

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Czernica z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy