Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2009

Treść

Zarządzenie nr 3

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Czernic oraz planów finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok