Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2009

Treść

Zarządzenie nr 22

w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych gminie Czernica, uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie nr 21

w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Zarządzenie nr 20

w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych

Zarządzenie nr 19

w sprawie powołania komisji do negocjacji wysokości służebności przesyłu w związku z budowa linii energetycznej 400KV na gruntach Gminy Czernica

Zarządzenie nr 15

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bez przetargowej lokalu użytkowego nr 4 w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy Wojska Polskiego 4 w obrębie Czernica na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarządzenie nr 12

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

Zarządzenie nr 11

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych w granicach działki nr 164/12, 164/13 o powierzchni ogółem 98 m2 w obrębie Czernica

Zarządzenie nr 10

w sprawie podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej

Zarządzenie nr 9

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 211/29 o powierzchni 721 m2 w obrębie Czernica

Zarządzenie nr 8

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 7

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 17/1 o powierzchni 260 m2 w obrębie Nadolice Małe

Zarządzenie nr 4

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych przy wykonaniu kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"