Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2009

Treść

Zarządzenie nr 42

w sprawie powołanie Gminnego Zespołu ds. oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach domowych w skutek gwałtownych opadów deszczu w lipcu 2009 r.

Zarządzenie nr 37

w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Zarządzenie nr 35

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

Zarządzenie nr 34

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej