Przejdź do stopki

Zamówienia publiczne 2013

Treść

Modernizacja ulicy Stawowej w Nadolicach Wielkich

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czernica.pl     Czernica: Modernizacja ulicy Stawowej w Nadolicach Wielkich Numer ogłoszenia: 98845 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013 O

Modernizacja dróg na terenie Gminy Czernica

Czernica: Modernizacja dróg na terenie Gminy Czernica Numer ogłoszenia: 112689 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄC