Przejdź do stopki

Zamówienia publiczne 2014

Treść

Modernizacja ulicy Polnej w Kamieńcu Wrocławskim

    Czernica: Modernizacja ulicy Polnej w Kamieńcu Wrocławskim Numer ogłoszenia: 38493 - 2014; data zamieszczenia: 26.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Modernizacja ulicy Głównej w Gajkowie

  Czernica: Modernizacja ulicy Głównej w Gajkowie Numer ogłoszenia: 45299 - 2014; data zamieszczenia: 04.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane     Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKC

Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach

    Czernica: Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach Numer ogłoszenia: 58615 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:

Sukcesywna dostawa kruszywa

Czernica: Sukcesywna dostawa kruszywa Numer ogłoszenia: 134115 - 2014; data zamieszczenia: 23.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: